Allemansrätt med kajak

Utdrag ur allemansrätten på Åland

Rör dig fritt
Du kan röra dig fritt i naturen men du ska undvika privata tomter, bryggor och odlad mark. Du får gå iland/slå dig ner för en paus, men du ska naturligtvis lämna naturen orörd och ta skräpet med dig hem.

Övernatta
I första hand bör du använda campingplatser, stugbyar och gästhamnar, där det finns det ordnad sophantering och toaletter.

Camping i naturen
Om det inte är möjligt att fråga markägaren om lov (rekommenderas), är det ändå tillåtet att övernatta med enstaka tält högst ett dygn per plats ”om det görs med hänsyn till hemfriden”. Det innebär att det ska finnas ett tillräckligt avstånd mellan din tältplats och övrig bebyggelse, samt att du tar hänsyn till platsen i övrigt (naturreservat, fågelhäckning m.m.). Undvik att föra onödigt oväsen. Tältplatsen skall återställas efter användandet så att inga spår syns av din vistelse.

Lämna inte avtryck
Lämna inte skräp efter dig i naturen! Bär och svamp får plockas för husbehov, dock inte växter som enligt lag är fridlysta. Öppen eld får enligt lag inte uppgöras i markerna utan markägarnas tillstånd. Att elda direkt på berg förstör dessutom berghällen för all framtid. Spara eldandet till plaster avsedda för eldning.

Fiske
Spinnfiske ingår inte i allemansrätten. För att fiska ska du köpa fiskekort för de vatten du önskar fiska på. Fiskekorten säljs i affärer, av stugvärdar och på nätet. Under tiden 15 april till 15 juni är det förbjudet att fiska från stranden pga fåglarnas häckningsperiod.

lunch 400x1170